_

onsdag 5 oktober 2011

Trädgårdens historia (del 5)

”Skönhet” 1946 – 2005

Flygfoto över gården. (Svenska Aero-Bilder AB)
En ny epok i trädgårdssveriges historia började efter 2:a världskriget. Då öppnades världen igen för export och import av livsmedel. Jorden blev inte lika nödvändig för självförsörjning. Hade Nyttan varit temat förr, blev Skönhet det nu. En ny epok började också på Högbo gård. Karl-Fredriks och Catarinas son Carl-Erik gifte sig med Anna som flyttade in 1946. Under sina 59 år på gården präglar Anna Blomkvist trädgården. Med sitt stora trädgårdsintresse lade hon till fler årsringar och har skapat dagens karaktär av prydnadsträdgård.
Förstoring av flygfotot 
På bilden från juni 1971 syns ett typiskt nationalromantiskt inslag som bevarats till dessa dagar; den blomsterprydda flaggstångsrundeln framför mangårdsbyggnaden. Rabatten syns både från vägen och inifrån huset. Anna planterade daglilja, bergsklint och hjärtbergenia som fortfarande växer där. Grusgången omkring rundeln och omkring äppelträden (som även syns på planskissen från omkring 1946) lades igen någon gång efter att fotot togs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar