_

måndag 26 september 2011

Trädgårdens historia (del 3)

"Nytta" 1911 - 1945
I trädgården finns fyra äppelträd och ett plommonträd som planterades för mer än 65 år sedan.
Marken skulle utnyttjas för att familjen skulle få mat på bordet. Fruktträden var med största sannolikhet fler än de som finns idag. Jorden utnyttjades för odling av köksväxter. Bärbuskarna var också fler. Allt som trädgården producerade togs omhand och konserverades, torkades, syltades och mosades, till skillnad mot idag då mycket går till spillo...
Pastor Emilsson poserar vid västra gaveln, omkring 1930-talet.

Före gräsklipparnas tid slogs gräset med lie vilket gav ett tuvigt intryck, till skillnad mot dagens ideal som eftersträvar gräsmattor släta som heltäckningsmattor. På bilden syns en perennrabatt längs västra gaveln, där det fortfarande finns en idag. Björken är fälld för länge sedan och ersatt av en fläder strax vänster om punkten där pastor Emilsson står.
Mangårdens entréfasad skulle se prydlig ut. På bilden från 1929 syns perennrabatter längs husgrunden och farstukvisten. Inne i farstukvisten står pelargoner i krukor. På marken framför trappan ligger granris.

Det fanns lite utrymme för ”onödig” skönhet också. Det var viktigt att trädgården skulle vara prydlig och representativ. Gårdens första blomsterrabatter lades så att de var synliga från byvägen. På bilden från 1929 syns smala blomsterlister längs fasaden. Det är svårt att se vilken art det är men nu växer höstflox i lila, rosa och vitt längs husfasaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar