_

torsdag 22 september 2011

Trädgårdens historia (del 1)

Tungt, smutsigt och tidskrävande – eller alldeles underbart?

April 2011, grävskopan - och känslan av skräckblandad förtjusning infann sig.
Jag kunde absolut ingenting om trädgårdsskötsel när vi flyttade till gården för fem år sedan. Men från att inte våga sätta en spade i jorden med rädsla för att förstöra något, har vi precis avslutat århundradets grävningsarbete; att dränera runt alla hus på gården. Det innebar många ställningstaganden angående trädgården.
Cementplattorna längs gången mellan mangården och bryggstugan togs upp. Skulle de läggas tillbaka eller ersättas med grus?

Inför dräneringsprojektet läste jag därför på om de olika växterna för att för det första lära mig vad som var blomster och vad som var ogräs (ja, på den nivån var det!), för det andra att få en uppfattning om hur trädgården hade utvecklats under åren. Därefter kunde jag ta ställning till hur jag ville att trädgården skulle se ut efter grävskopornas, traktorernas och lastbilarnas frammarsch.
Däck och larvfötter på ladugårdsplanen i stället för hovar och klövar.

Genom gamla kartor, fotografier, samtal med de gamla ägarna och genom att iaktta mark och växter har jag pusslat ihop trädgårdens historia från att gården byggdes 1911 tills att vi tog över 2006.
Den första epoken kallar jag Nytta och den andra Skönhet. Den tredje väljer jag att rubricera som Nöje och handlar om mina tankar om att förvalta det här gröna arvet.

Jag är inte ensam nybörjare i trädgårdsarbetet...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar