_

söndag 15 maj 2011

Drömhus?


Hur har huset sett ut från början egentligen? De här ritningarna hittade jag i byarkivet. Längst ner på det gulnande pappret finns en kostnadsberäkning skriven med vacker handstil. Den anger summorna för grundgrävning, byggmaterial, transporter m.m. Jag gissar att dokumentet är en bilaga till låneansökan. Makarna Blomqvist tog ett egnahemslån från Gefleborgs läns Hushållningssällskap och lånekontraktet finns också i arkivet.

Ritningarna visar hur det var tänkt att huset skulle se ut. Jag undrar om det var såhär det såg ut när det stod på sin gamla tomt, innan Blomqvistarna flyttade det till Lågbo? Svart tak, gula fasader, vikelbågiga gavelfönster och en öppen farstukvist med återhållsam snickarglädje. Efter att ha sett gamla fotografier vet jag att huset aldrig har sett ut som på ritningarna där det står idag i alla fall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar