_

måndag 9 maj 2011

5100 kvm för 80 kr


"Till vår måg Carl. Blomqvist och hustrun Catharina Olsson försälja vi undertecknade från vårt egande hemman Lågbo no 1 om ett öresland uti Hedesunda socken en lägenhet Högbo om femtioett ar (0,51) hektar: för en köpesumma om 80 kronor..." Köpebref undertecknat Olof och Anna Andersson 31 oktober 1910.

Det var en gång en bonddotter som hette Catharina Olsson. Hon bodde i gården Ol-Anders i Lågbo. På gården bodde också en lång och stilig dräng som hette Carl-Fredrik Blomqvist. Katarina och Karl-Fredrik blev kära i varandra, men de var alldeles för blyga för att säga det. På den tiden fanns det ju inte sms, så de skrev lappar till varandra som de gömde på ett hemligt ställe på gården.

När de båda konstaterat att kärleken var ömsesidig ville de skaffa sig ett eget hus. Med Katarinas föräldrars goda vilja fick de köpa en bit mark ett stenkast från Ol-Anders. Eftersom platsen låg högst i byn Lågbo - och sannolikt för att det blev en rolig ordlek - döptes fastigheten till Högbo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar